कोळंबी बरिटो बोल


चिपोटले हि अजॉयची आवडती फूडचेन आणि बऱ्याच वेळा तिथे जाण्यासाठी मागे लागतो. आम्ही तिथे नेहमी चिकन बरिटो बोल खातो. आज मी स्वतः घरी बनवण्याचे ठरवले पण माझ्याकडे बोनलेस चिकन नसल्यानी मी कोळंबी वापरली. फार छान झालेले

कोळंबी बरिटो बोल
साहित्य
४०० ग्राम कोळंबी
१.५ वाटी तांदूळ
५ टोमाटो
१ लिंबू
३ वाटी स्वीटकॉर्न
३ चमचे दही
३ चमचे तिखट
१/२ चमचा ओरिगानो
१/२ चमचा मिरे पूड
१/४ चमचा धने पूड
१/४ चमचा गरम मसाला
१/२ वाटी किसलेले चीज
१/४ वाटी रेंच ड्रेसिंग
१/२ वाटी कोथिंबीर
४ चमचे लोणी
लेट्युस
मीठ
ओलिव्ह तेल

कृती
 • दह्यात एक चमचा तिखट, धने पूड, गरम मसाला घालुन एकत्र करणे. त्यात कोळंबी घालुन एकत्र करणे व बाजूला ठेवणे.
 • कुकरमध्ये तांदुळात २.५ वाटी पाणी घालुन भात बनवणे.
 • कढईत १/४ चमचा तेल घालुन त्यात कोथिंबीर थोडी शिजवून घेणे व भातात घालणे.
 • भातात लिंबाचा रस आणि मीठ घालुन एकत्र करणे व बाजूला ठेवणे
 • कढईत चमचाभर तेल घालुन त्यात टोमाटो वाटून घालणे. त्यात २ चमचा तिखट, मिरे पूड, ओरिगानो आणि मीठ घालुन चांगले शिजवणे. मिश्रण सुकले की बाजूला ठेवून देणे.
 • कढईत लोणी गरम करणे व त्यात कोळंबी मिश्रण सुकेपर्यंत भाजून घेणे
 • ३ मोठ्या भांड्यात बरिटो बनवण्यासाठी भाताचा थर देणे.
 • त्यावर कोळंबी, बर्रिक चिरलेले उरलेले २ टोमाटो आणि चीज घालणे.
 • स्वीटकॉर्न ३ मिनिट मायक्रोवेव्ह करून बोलमध्ये घालणे.
 • त्यावर टोमाटोचा तिखट सॉस, रेंच ड्रेसिंग आणि लेट्युस घालणे

टीप
मी कॉर्नला लवकर शिजवण्यासाठी मायक्रोवेव्ह केले. पण त्याऎवजी पाणी घालुन उकलावता पण येईल.
टोमाटोचा तिखट सॉस जास्त तिखट बनतो. मी अजून एक चमचा तिखट वापरलेले पण खूप मला ते जरा जास्तच तिखट वाटले.
जर घरी सार क्रीम असेल तर ते रेंच ड्रेसिंगच्याऎवजी वापरता येईल, माझ्याकडे नव्हते म्हणून मी ड्रेसिंग वापरले.
माझ्याकडची कोळंबी फार मोठी होती म्हणून तळल्यावर मी प्रत्येकाचे २-३ तुकडे केले.

आले कॉर्न फ्लॉवर


अजॉयला फ्लॉवर फार आवडतो आणि त्यामुळे आठवड्यातून एकदा तरी फ्लॉवरची भाजी होते. बऱ्याच प्रकारे मी त्यामध्ये थोडा वेगळेपणा आणण्याचा प्रयत्न करते. आज मी आल्याचा वापर करण्याचे ठरवले आणि त्याची उग्रता कमी करण्यासाठी त्यात कॉर्नचा वापर केला.

आले कॉर्न फ्लॉवर
साहित्य
१ फ्लॉवर
१ वाटी कॉर्न
१ चमचा आले
२ टोमाटो
१ कांदा
३/४ चमचा तिखट
१/४ चमचा हळद
१/४ चमचा धने पूड
मीठ
तेल

कृती
 • कढईत तेल गरम करून त्यात फ्लॉवरचे तुकडे गुलाबी रंगावर तळून घेणे.
 • कढईत तेल गरम करून त्यात कांदा भाजणे.
 • त्यात आले घालुन अजून एक मिनिट भाजणे
 • तिखट, हळद, धने पूड घालुन अजून १-२ मिनिट भाजणे.
 • टोमाटो वाटून त्यात घालणे व दोन मिनिट शिजवणे.
 • त्यात स्वीटकॉर्न, मीठ घालुन ५-६ मिनिट चांगले सुकेपर्यंत शिजवणे.
 • तळलेला फ्लॉवर त्यात मिसळून २-३ मिनिट शिजवणे.

टीप
फ्लॉवरला जास्त काळे करू नये कारण तेलातून बाहेर काढल्यानंतर तो अजून थोडा गडद होतो.

फ्राईड चिकन


आम्ही बँगलोरमध्ये असताना केफसी मध्ये बऱ्याचवेळी जायचो, खूप साऱ्या आठवणीसुद्धा आहेत. पण इथे आल्यापासून आम्ही एकदासुद्धा केफसीमध्ये नाही गेलोय. त्यामुळे फ्राईड चिकन खाऊन बरेच दिवस झालेत. त्यामुळे आज मी ते बनवण्याचे ठरवले.

फ्राईड चिकन
साहित्य
५ चिकनचे लेग तुकडे
१ अंडे
३/४ वाटी मैदा
५ चमचे ब्रेडक्रम्स
१ चमचा तिखट
१/४ चमचा ओरिगानो
१/४ चमचा मिरे पूड
१/४ चमचा धने पूड
१/४ चमचा लसूण पेस्ट
मीठ
तेल

कृती
 • धार धार सुरीनी चिकनच्या तुकड्यांना चिरा पडणे.
 • गरम पाण्यात १/२ चमचा तिखट, ओरिगानो, मिरे पूड आणि मीठ घालणे.
 • त्यात चिकनचे तुकडे घालुन एक तास भिजवणे
 • एका भांड्यात अंडे, लसूण पेस्ट, उरलेले अर्धा चमचा तिखट, धने पूड आणि मीठ घालणे.
 • ताटलीत मैदा, ब्रेडक्रम्स आणि मीठ एकत्र करणे.
 • चिकनच्या तुकड्यातून पाणी निथळून टाकणे. प्रत्येक चिकनचा तुकडा अंड्याच्या मिश्रणात दुबवाने व नंतर मैद्याच्या मिश्रणात घोळवणे.
 • तेल गरम करून त्यात मध्यम आचेवर गुलाबी रंगावर चिकनचे तुकडे तळणे.

टीप
चिकनचे तुकडे पाण्यात भिजवाल्यानी ते थोडे मऊसर होते. मी त्यात थोडे मसाले घातले त्यामुळे थोडी चव चिकनला लागते.
चिकन मध्यम आचेवर भाजल्यानी ते एकदम चांगले शिजले व ते बाहेरून करपलेपण नाही.
मी ब्रेडक्रम्स पनीरभरा कबाब बनवताना जास्त बनवून ठेवलेले.

आलुबुखारचा केक


आम्ही ह्यावेळी बरेच आलुबुखार आणलेले पण ते पिकलेले नव्हते. त्यामुळे मी हा केक बनवण्याचे बऱ्याच दिवसांपासून ठरवत होते पण आज वेळ मिळाला

आलुबुखारचा केक
साहित्य
१ वाटी लोणी
१.५ वाटी साखर
३/४ वाटी मैदा
१ वाटी हेझलनट
१ वाटी अक्रोड
१ वाटी शेंगदाणा
३ अंडी
१/२ चमचा बेकिंग पूड
६ आलूबुखार
२ चमचे लिंबाचा रस
४ चमचा पिठीसाखर
२ चमचा बदाम

कृती
 • हेझलनटची पूड करणे.
 • एका भांड्यात साखर आणि लोणी एकत्र फेटणे.
 • त्यात अंडे घालुन फेटणे.
 • त्यात हेझलनटचा १/३ वाटा घालणे आणि फेटणे.
 • एक अंडे आणि १/३ हेझलनटचा वाटा घालत फेटत राहणे.
 • मैदा आणि बेकिंग पूड एकत्र चाळून घेणे व मिश्रणात घालुन फेटणे.
 • केकच्या भांड्याला लोण्याचा हात लावणे व केकचे मिश्रण त्यात ओतणे.
 • ओव्हन ३५०F/१८०C वर गरम करणे.
 • केक ३५०F/१८०C वर ४५ मिनिट भाजून घेणे.
 • ओव्हनमधून बाहेर काढून त्यावर आलुबुखारची बी काढून अर्धे करून पसरवणे.
 • ओव्हनमध्ये ३५०F/१८०C वर अजून १० मिनिट भाजणे व थंड करणे.
 • एका भांड्यात लिंबाचा रस आणि पिठी साखर एकत्र करणे व मिश्रण घट्ट होईपर्यंत उकळवणे.
 • पाक केकवर ओतून त्यावर बारीक चिरलेले बदाम घालणे.

टीप
लिंबाच्या मिश्रणाऎवजी मारमालेड जॅमपण वापरता येईल पण माझ्याकडे तो नसल्यानी मी लिंबाच्या रसाचे मिश्रण वापरले.

दुधीभोपळ्याचा कोफ्ता


अजॉयला भोपळ्याचा कोफ्ता फार आवडतो, इतका की पुण्याला गेल्यावर मां त्यासाठी नेहमी बनवते. मागच्या वर्षापर्यंत आम्ही खूप वेळा पुण्याला जायचो त्यामुळे मी हे कधीच नाही बनवलं पण इथे आल्यापासून आम्ही दोघेसुद्धा कोफ्ता फार मिस करतो. त्यामुळे आता मांकडून ह्याची कृती घेऊन मी आज कोफ्ता बनवला.

दुधीभोपळ्याचा कोफ्ता
साहित्य
३ वाटी दुधीभोपळा
१ वाटी गाजर
१.५ वाटी बेसन
३ चमचा कॉर्न फ्लौर
२ कांदे
२ टोमाटो
२ वाटी दही
४ चमचे साखर
१/२ चमचा चाट मसाला
१/२ चमचा जीरा
१.५ चमचा तिखट
१/२ चमचा हळद
१ चमचा धने पूड
१ चमचा जिरे पूड
१ हिरवी मिरची
१/४ वाटी काजू
१/४ वाटी मनुका
तेल
मीठ

कृती
 • दुधीभोपळा आणि गाजर किसून घेणे.
 • तेल गरम करून त्यात जीऱ्याची फोडणी करणे.
 • त्यात किसलेला दुधीभोपळा आणि गाजर घालुन सारखे हलवत सुकेपर्यंत शिजवणे.
 • कढईत तेल गरम करून त्यात कांदा भाजणे व बाजूला ठेवणे
 • मिक्सरमध्ये टोमाटो, तिखट, जीरा पूड, धने पूड आणि मीठ वाटून घेणे
 • त्यात शिजवलेला कांदा घालुन बारीक वाटणे.
 • दुधीभोपळ्याच्या मिश्रणात बेसन घालुन मऊ पीठ भिजवणे.
 • मिश्रणाचे लिंबाच्या आकाराचे गोळे बनवून त्यात काजू, मनुका आणि बारीक हिरवी मिरचीचे तुकडे घालणे.
 • कोफ्ता तेलात गुलाबी रंगावर तळून घेणे.
 • कढईत वाटलेली पेस्ट, ३ वाटी पाणी घालुन ५-६ मिनिट उकळवणे.
 • त्यात कोफ्ता घालुन अजून थोडा वेळ उकळवणे.
 • एका भांड्यात दही, साखर आणि चाट मसाला एकत्र करणे.
 • वाढताना वाटीत कोफ्ता आणि त्याची कढी घालणे. त्यावर दही पसरवणे व किसलेले गाजर, काजू, मनुका घालुन देणे.

टीप
गाजराच्याऎवजी कच्चे केळेपण वापरता येईल

पनीरभरा कबाब


आज फ्रीज उघडल्यावर लक्षात आले की माझ्याकडे २ लिटर दुध आहे ज्याची शेवटची तारीख उद्याची आहे. काही गोड बनवण्याचा कंटाळा आल्यानी, मी हा पदार्थ शोधला.

पनीरभरा कबाब
साहित्य
२ लिटर दुध
५ चमचे व्हिनेगर
१ वाटी कोथिंबीर
२ चमचा पुदिना
५-६ मिरच्या
२ ब्रेडचे तुकडे
१/२ चमचा चाट मसाला
मीठ
तेल

कृती
 • दुध उकलाव्रून त्यात एक्वाती पाण्यात व्हिनेगर टाकून घालणे.
 • पनीर तयार झाले की लगचे धुवून आणि गाळून घेणे.
 • पंचात अर्धा ते एक तास टांगून ठेवणे.
 • ओव्हन ३५०F/१८०C वर गरम करणे.
 • त्यात ब्रेडचे तुकडे ५ मिनिट ३५०F/१८०C वर भाजून घेणे. तुकडे परतून पुन्हा ५ मिनिट भाजणे.
 • मिक्सर मध्ये वाटून ब्रेडक्रम बनवणे.
 • मिक्सरमह्ये कोथिंबीर, पुदिना आणि मिरच्या घालुन पाणी न घालता वाटून घेणे.
 • परातीत पनीर, मीठ, आणि वाटलेले मिश्रण घालुन मळणे.
 • लिंबाच्या आकाराचे गोळे करून ब्रेडक्रम मध्ये घोळवून तेलात मध्यम आचेवर तळून घेणे.
 • वरून चाट मसाला शिंपडून सॉस बरोबर खायला देणे.

टीप
जर पनीर बनवायचे नसेल तर बाजारातील पनीर किसून वापरता येईल पण फ्रेश पनीरनी खूप सुंदर चव आणि मऊपणा येतो आणि तरी सुद्धा बाहेरून एकदम कुरकुरीत बनतात.
कोथिंबीर, पुदिना आणि मिरच्या वाटणा पाणी न घालता धुतलेल्या भाज्यावाराचे पाणी पुरेसे पडते.

व्हेजिटेबल स्टर फ्राय


माझ्याकडे फ्रीजमध्ये बऱ्याच भाज्या होत्या. आज जेवणासाठी काहीतरी पटकन बनणारे आणि तरीसुद्धा चविष्ठ बनवायचा बेत होता. इंडो चाईनीज माझा आवडता पदार्थाचा प्रकार असल्यानी मी हा पदार्थ बनवला.

व्हेजिटेबल स्टर फ्राय
साहित्य
मुठभर भेंडी
मुठभर वांग्याचे तुकडे
मुठभर कोबी
१ वाटी घेवडा
१ कांदा
१ ढोबळी मिरची
२ कांद्याची पात
६ लसूण पाकळ्या
१ चमचा लसूण पेस्ट
१/४ चमचा आले पेस्ट
१/२ लिंबू
५ चमचे सोया सॉस
१ चमचा सॉस
२ चमचे कॉर्न फ्लौर
मीठ
तेल

कृती
 • भेंडी तेलात तळून घेणे.
 • कांदासुद्धा पातळ होईपर्यंत भाजून घेणे.
 • त्यात लसूण पाकळ्या, वांग्याचे तुकडे, घेवडा, ढोबळी मिरची, कोबी घालुन सारखे परतत शिजवणे.
 • त्यात तळलेली भेंडी, लसूण पेस्ट, आले पेर्स्त आणि लिंबू घालुन ढवळणे.
 • त्यात सॉस आणि सोया सॉस घालुन २ मिनिट शिजवणे.
 • कॉर्न फ्लौर ६ वाटी पाण्यात घालुन भाज्यांमध्ये घालणे आणि दाट होईपर्यंत शिजवणे
 • मीठ आणि कण्याची पात घालुन अजून एक मिनिट शिजवणे व गरम गरम भाताबरोबर किंवा नुडल्स बरोबर खायला देणे.

टीप
थोडा आंबटपणा देण्यासाठी मी लिंबू वापरला पण जर आंबटपणा नको असेल तर लिंबू नाही घातला तरी चालू शकेल. लिंबाच्याऎवजी व्हिनेगरपण चालेल.
माझ्याकडे बेबीकॉर्न नव्हते पण ते असतील तर ते पण घालता येतील

गुलाब आणि सुकामेव्याचा मिल्कशेक


मी पुण्याहून ह्यावेळी थोडा गुलकंद घेवून आलेले. आज फार जास्त गरम नव्हता पण फ्रीजमध्ये आईस्क्रीम आणि बाहेर शेल्फवर गुलकंद बघून मी हा मिल्कशेक बनवण्याचे ठरवले. एकदम सुंदर आणि शांत शुक्रवारची संध्याकाळ.

गुलाब आणि सुकामेव्याचा मिल्कशेक
साहित्य
६ वाटी दुध
२ वाटी व्हॅनिला आईसक्रीम
१/३ वाटी काजू
१/३ वाटी बदाम
१/३ वाटी पिस्ता
१/२ वाटी साखर
२ चमचे गुलकंद
चिमुटभर लाल रंग

कृती
 • मिक्सरमध्ये काजू, बदाम, पिस्ता घालुन बारीक पूड करून घेणे.
 • त्यात गुलकंद, आईस्क्रीम घालुन पुन्हा वाटणे.
 • त्यात दुध, साखर आणि लाल रंग घालुन शेक होईपर्यंत वाटणे.

टीप
मी थोडा सुकामेवा अर्धवट वाटून वापरला त्यामुळे त्यांचे तुकडे शेक पिताना मध्ये मध्ये येत होते आणि त्याची चव अजून जास्त चांगली लागली
थोड सजवण्यासाठी मी लाल रंग १-२ थेंब पाण्यात घालुन चमच्याची मागची बाजू त्यात बुडवून शेकवरती डिझाईन बनवली.

मुंग डाळ वडा


बरेच दिवसांनी मी माझ्याकडच्या पाककृतीच्या पुस्तकातून काहीतरी बनवण्याचे ठरवले. हि पाककृती एकदम तशीच्या तशी नाहीये पण त्यातील एका वाचलेल्या कृतीवरून प्रेरणा घेतलेली आहे.

मुंग डाळ वडा
साहित्य
१ वाटी मुंग डाळ
२ चमचे बेसन
६ लसुणाच्या पाकळ्या
१ इंच आलं
२ हिरव्या मिरच्या
१ चमचा जीरा
१/२ चमचा तिखट
१/४ चमचा हळद
चिमुटभर खाण्याचा सोडा
मीठ
तेल

कृती
 • मुंग डाळ पाण्यात ५-६ तास भिजवून ठेवणे.
 • डाळ भिजवल्यावर, लसूण, आले, मिरची आणि जीरा घालुन मिक्सरमध्ये १-२ चमचे पाणी घालुन जाडसर वाटणे.
 • त्यात डाळीतून पाणी उपसून ती घालुन बारीक वाटणे.
 • वाटलेल्या पिठात बेसन, तिखट, हळद, मीठ आणि खाण्याचा सोडा घालुन चांगले एकत्र करणे.
 • कढईत तेल गरम करून थोडे थोडे पीठ घालुन वडे तळणे.

टीप
पाककृतीत अजून खोबरे, कांदा, कडीपत्ता वगैरे पण घालायला सांगितलेला पण मला हे वडे असेच आवडले आणि त्याबरोबर खोबर्याची चटणी एकम मस्त लागली

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

  © माझे स्वयंपाक प्रयोग | Template Recipes by Emporium Digital

TOP