गरम मसाला


सगळ्यात पहिल्यांदा हा माझा प्रयोग नसून माझ्या आईची खासियत आहे. कोणीही मला गरम मसाल्याविषयी विचारले की मी नेहमी आईचे नाव सांगायचे. आता मी पुण्यात असल्यानी शेवटी मला ह्याची कृती बघण्याला मिळाली आणि म्हणूनच मी इथे ती देत आहे. खूप किचकट आणि मोठे काम असलेतरी मसाला एकदम मस्त बनतो.

गरम मसाला
साहित्य
५०० ग्राम धने
५० ग्राम जिरे
५० ग्राम बडीशेप
४० ग्राम खसखस
२० ग्राम तेज पत्ता
१० ग्राम बादल फुल
१० ग्राम मसाला वेलची
१० ग्राम जायपत्री
१० ग्राम नाक केसर
१० ग्राम दालचिनी
१० ग्राम मिरे
१० ग्राम लवंग
५ ग्राम हळद काडी
१/२ जायफळ
१ कम हिंग तुकडा
२० ग्राम दगड फुल
२० ग्राम शाही जीरा
तेल

कृती
 • कढईत १/२ चमचा तेल गरम करणे. त्यात जायपत्री घालुन मंद आचेवर गुलाबी रंगावर भाजणे. मिक्सरच्या भांड्यात घालणे.
 • त्याच कढईत तेलाचे २ थेंब आणि नाक केसर घालुन साधारण ३ मिनिट मंद आचे वर फुलेपर्यंत भाजणे. मिक्सरच्या भांड्यात घालणे.
 • त्याच कढईत अजून २ थेंब तेल घालुन त्यात दगडी फुल घालुन मंद आचेवर ३ मिनिट भाजणे व मिक्सरमध्ये घालणे.
 • २ थेंब तेल घालुन लवंग मंद आचेवर ३-४ मिनिट फुलेपर्यंत भाजणे व मिक्सरमध्ये घालणे
 • कढईत २ थेंब तेल घालुन मिरे मंद आचेवर ४ मिनिट भाजणे. मिक्सरमध्ये घालणे
 • तेलाचे २ थेंब घालुन त्यात दालचिनी मन आचेवर गडद होईपर्यंत भाजणे व मिक्सर मध्ये घालणे.
 • कढईत तेलाचे २ थेंब घालुन त्यात बडीशेप मंद आचेवर गुलाबी होईपर्यंत भाजणे व मिक्सरमध्ये घालणे.
 • जायफळाचे तुकडे करून मंद आचेवर १ थेंब तेलाबरोबर २ मिनिट भाजणे व मिक्सरमध्ये घालणे.
 • हिंगाचे तुकडे करून ते १ थेंब तेलाबरोबर मंद आचेवर पांढरे होईपर्यंत भाजणे व मिक्सरमध्ये घालणे
 • हळदीच्या तुकड्याचे बारीक तुकडे करून ते १ थेंब तेलाबरोबर मंद आचेवर लाल होईपर्यंत भाजणे व मिक्सरमध्ये घालणे.
 • त्याच कढईत २ थेंब तेल घालुन तेज पत्ता ३ मिनिट मंद आचेवर भाजून मिक्सरमध्ये घालणे.
 • २ थेंब तेलाबरोबर बादल फुल मंद आचेवर २ मिनिट भाजून मिक्सरमध्ये घालणे.
 • २ थेंब तेलाबरोबर मसाला वेलची मंद आचेवर २ मिनिट भाजून मिक्सरमध्ये घालणे.
 • १ थेंब तेलाबरोबर जीरा गडद होईपर्यंत मंद आचेवर भाजून मिक्सरच्या भांड्यात घालणे.
 • शाही जीरा १ थेंब तेलाबरोबर २ मिनिट मंद आचेवर भाजून मिक्सरमध्ये घालणे.
 • खसखस १ थेंब तेलाबरोबर १ मिनिट मंद आचेवर भाजून मिक्सरमध्ये घालणे.
 • मिक्सरमधील सगळे मसाले एकत्र बारीक वाटणे व चाळून घेणे. चाळणीत उरलेली मसाल्याची पूड पुन्हा मिक्सरमध्ये घालणे.
 • पुन्हा बारीक वाटून पूड चालणे व वर राहिलेले मसाले पुन्हा मिक्सरमध्ये घालणे.
 • २ चमचा तेल घालुन निम्मे धने मध्यम आचेवर भाजून घेणे. धने फुटायला लागले की आच मंद करून अजून १ मिनिट भाजणे. निम्मे धने मिक्सरमध्ये घालणे व वाटणे.
 • मसाला पुन्हा चाळणे व वर राहिलेला मसाला पुन्हा मिक्सरमध्ये घालणे. उरलेले भाजलेले धने घालुन वाटणे व चाळून घेणे. चाळणीत राहिलेले मिश्रण पुन्हा मिक्सरमध्ये घालणे.
 • २ चमचा तेल घालुन उरलेले धने मध्यम आचेवर भाजून घेणे. धने फुटायला लागले की आच मंद करून अजून १ मिनिट भाजणे. निम्मे धने मिक्सरमध्ये घालणे व वाटणे.
 • मसाला पुन्हा चाळणे व वर राहिलेला मसाला पुन्हा मिक्सरमध्ये घालणे. उरलेले भाजलेले धने घालुन वाटणे व चाळून घेणे. चाळणीत राहिलेले मिश्रण पुन्हा मिक्सरमध्ये घालणे.
 • मिक्सरमध्ये वाटून पुन्हा मसाला चाळणे. सगळा मसाला चांगला एकत्र करणे.

टीप
दिलेल्या प्रमाणातच तेल वापरणे नाहीतर मसाले वाटायला फार त्रास होतो.
दिलेल्या क्रमातच मसाले भाजून वाटणे म्हणजे त्याचा वास चांगला राहतो
सगळ्यात शेवटी चाळणीत उरलेले मसाले मांसाहारी कृतीत किंव्हा कुठल्याही वाटणात वापरता येईल
वरील साहित्यात ३/४ किलो मसाला होतो

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

  © माझे स्वयंपाक प्रयोग | Template Recipes by Emporium Digital

TOP